در حال حاضر با توجه به مصرفی بود اکثر کالاها و مواد شیمیایی امکان مرجوعی کالاها موجود نمی باشد.