فروشگاه رزین اردبیل ابتدا در سال فعالیت خود را شروع کرد و سپس با گسترش دامنه محصولات و تولیدات به یکی از بهترین و ارزان ترین فروشگاه های رزین ایران مبدل گشت

همراه و همواره با لبخند خرید خوب مشتریان ما نیز خوشحالیم